Házirend

Általános látogatási feltételek

A Hungaroring területére belépő látogatók kötelesek betartani a biztonsági szolgálat utasításait. Alkohol vagy egyéb tudatmódosító szerek hatása alatt álló személyek eltávolíthatóak a Hungaroring területéről.

Parkolás kizárólag az erre kijelölt területeken engedélyezett, egyéb területeken való parkolás esetén a Hungaroring a járműveket a járműtulajdonos saját költségére elszállíttatja.

A parkoló járművet a biztonsági szolgálat felszólítására maximum 1 órán belül el kell távolítani, amennyiben ez nem történik meg, a Hungaroring a járművet a tulajdonos saját költségére elszállíttathatja.

A Hungaroring területén a magyar jog szerinti mindenkor hatályos közlekedési szabályok érvényesek.

A Hungaroring területét tisztán kell tartani, a hulladékot az arra kijelölt szemetesekbe kell dobni, hulladékot egyéb helyen elhelyezni tilos.

Dohányzás az arra kijelölt területeken engedélyezett, az épületekben, boxokban, boxutcában és a Versenypályacsík területén szigorúan tilos.

Háziállatok behozatala a Hungaroring területére nem engedélyezett.

A Versenypályára, a szervizutakra és a boxutcába kizárólag munkavégzés céljából engedélyezett a belépés.

A Hungaroring területén a Hungaroring írásbeli engedélye nélkül a drónhasználat tilos.

A Hungaroring területén kizárólag 09.00 és 18.00 óra között folyhat zajkibocsátással járó tevékenység. A megjelölt időtartamon kívül zajkibocsátással járó tevékenység végzése kizárólag a Hungaroring írásbeli engedélyével lehetséges. A Hungaroring területén 22.00 és 06.00 óra között tilos a zajkibocsátással járó tevékenység végzése.

A Hungaroring területén környezetszennyezéssel járó munkák (különösen, de nem kizárólagosan járműszerelés) végzése tilos.

A Hungaroring területén kizárólag a Hungaroring engedélyével végezhető műszaki munka. Bármely épület/terület esetében tilos megváltoztatni annak eredeti állapotát, különös tekintettel a matricák, reklámanyagok rögzítésére, festésekre, fúrásokra, szerkezeti változásokra.

A HÁZIREND MEGSZEGÉSE AZ ELSŐ SZÓBELI FIGYELMEZTETÉS UTÁN PÉNZBÍRSÁGOT, MAJD A HUNGARORING TERÜLETÉRŐL VALÓ KITILTÁST VONJA MAGA UTÁN.