Házirend

Általános látogatási feltételek

A Hungaroring Sport Zrt. (a továbbiakban: Hungaroring) területén található Versenypálya és egyéb szolgáltató létesítmények két- és négykerekű járművek számára biztosítanak programlehetőséget.

A Hungaroring szeretné felhívni a figyelmüket az autó- és motorsport sajátos veszélyeire, melyet a versenyzők vagy egyéb látogatók magatartásbeli tévedése okozhat, így a Hungaroring megalkotta az alábbi házirendet, mely szabályok betartása minden, a Hungaroring területére belépő versenyző és egyéb látogató számára kötelező.

Hungaroring területére mindenki saját felelősségére léphet be. A Hungaroring területére kiskorú gyermekek kizárólag szülői felügyelettel léphetnek be és a szülők teljes körű felelősséggel tartoznak kiskorú gyermekeik magatartásáért.

Jogosultsággal nem rendelkező személyek nem léphetnek be a Paddock területre, a versenyirányítás épületébe, a boxutcába és egyéb lezárt területekre. Bizonyos napokon/események alatt a lezárt területek további területekkel egészülhetnek ki. Kerítésen vagy egyéb lezárást segítő korláton, bóján, stb. átmászni tilos.

A Versenypályacsíkra előzetes engedély nélkül felhajtani szigorúan tilos.

Versenyautók használata kizárólag pályaprogram keretében, a Versenypálya csíkon engedélyezett, egyéb területeken tilos.

Hungaroring teljes területén maximum 30 km/h a megengedett sebesség (kivéve pályahasznosítás keretében a Versenypályacsík területe).

Hungaroring területére belépő látogatók kötelesek betartani a biztonsági szolgálat utasításait. Alkohol vagy egyéb tudatmódosító szerek hatása alatt álló személyek eltávolíthatóak a Hungaroring területéről.

Parkolás kizárólag az erre kijelölt területeken engedélyezett, egyéb területeken való parkolás esetén a Hungaroring a járműveket a járműtulajdonos saját költségére elszállíttatja.

A parkoló járművet a biztonsági szolgálat felszólítására maximum 1 órán belül el kell távolítani, amennyiben ez nem történik meg, a Hungaroring a járművet a tulajdonos saját költségére elszállíttathatja.

Hungaroring területén a magyar jog szerinti mindenkor hatályos közlekedési szabályok érvényesek.

Hungaroring területét tisztán kell tartani, a hulladékot az arra kijelölt szemetesekbe kell dobni, hulladékot egyéb helyen elhelyezni tilos.

Dohányzás az arra kijelölt területeken engedélyezett, az épületekben, boxokban, boxutcában és a Versenypályacsík területén szigorúan tilos.

Háziállatok behozatala a Hungaroring területére nem engedélyezett.

A Versenypályára, a szervizutakra és a boxutcába kizárólag munkavégzés céljából engedélyezett a belépés.

Hungaroring területén a Hungaroring írásbeli engedélye nélkül a drónhasználat tilos.

Hungaroring területén kizárólag 09.00 és 18.00 óra között folyhat zajkibocsátással járó tevékenység. A megjelölt időtartamon kívül zajkibocsátással járó tevékenység végzése kizárólag a Hungaroring írásbeli engedélyével lehetséges. Hungaroring területén 22.00 és 06.00 óra között tilos a zajkibocsátással járó tevékenység végzése.

Hungaroring területén környezetszennyezéssel járó munkák (különösen, de nem kizárólagosan járműszerelés) végzése tilos.

Hungaroring területén kizárólag a Hungaroring engedélyével végezhető műszaki munka. Bármely épület/terület esetében tilos megváltoztatni annak eredeti állapotát, különös tekintettel a matricák, reklámanyagok rögzítésére, festésekre, fúrásokra, szerkezeti változásokra.

A HÁZIREND MEGSZEGÉSE AZ ELSŐ SZÓBELI FIGYELMEZTETÉS UTÁN PÉNZBÍRSÁGOT, MAJD A HUNGARORING TERÜLETÉRŐL VALÓ KITILTÁST VONJA MAGA UTÁN.