2024 Formula 1 Magyar Nagydíj

Látogatási feltételek

A Hungaroring Sport Zrt. (Promoter) által szervezett FORMULA 1 MAGYAR NAGYDÍJ 2024 (Rendezvényre) szóló belépőjegy megvásárlása vagy felhasználása az alábbi látogatási feltételek elfogadását jelenti. A belépőjegy vásárlója vagy felhasználója az alábbi feltételek elfogadása esetén jogosult a Hungaroring és területeire, azaz a Rendezvény helyszínére (Helyszín) történő belépésre.


Belépőjegy

1. A belépőjegy a Rendezvényre érvényes. A Rendezvény és a betétfutamok időbeosztása változhat, de ez nem teszi jogosulttá a belépőjegytulajdonost semmilyen pénzvisszatérítésre vagy jegycserére. A belépőjegyek más Rendezvényre nem érvényesek, a Rendezvényre szóló belépőjegyek nem átruházhatók és nem továbbértékesíthetők. A Rendezvényre szóló belépőjegyeket értékesíteni vagy értékesítésre felajánlani bármilyen díjazás vagy jutalom ellenében a Promoter és a Formula One World Championship Limited (FOWC) előzetes írásos belegyezésének megszerzése nélkül és jelen látogatási feltételekkel nem egyetértésben tilos. A Rendezvényre szóló belépőjegyek reklám, promóciós vagy kereskedelmi célra – beleértve, de nem kizárólagosan a díjakat, versenyeket, sorsolásokat - történő felhasználása a Promoter és a FOWC előzetes írásos belegyezésének megszerzése nélkül tilos.

2. Minden belépőjegyet közvetlenül a Promotertől, vagy egy általa felhatalmazott hivatalos jegyirodától kell megvásárolni. A jegyirodákkal kapcsolatban minden kérdést közvetlenül a Promoterhez kell intézni. Bármilyen más belépőjegy bemutatására tett kísérlet a Helyszínre történő belépés megtagadását eredményezheti és büntetőjogi következményekkel járhat. Engedéllyel nem rendelkező jegyárusítók ellen eljárás indul.

3. A belépőjegyét tartsa biztonságos helyen és vigyázzon rá, mivel amennyiben elveszíti azt vagy ellopják Öntől, Promóternek nem áll módjában cserejegyet biztosítani. Promóternek a megrongálódott, olvashatatlan jegyet sem áll módjában elfogadni.

Helyszín

4. A Helyszín területén vagy annak környezetében mindenki saját felelősségére parkol, a gépjárművekért és a gépjárművekben hagyott tárgyakért a Promoter felelősséget nem vállal.

5. A jegytulajdonosok biztonsága érdekében a Promoter a bejáratnál indoklás nélkül bárkinek átvizsgálhatja a ruházatát és a csomagját. Az intézkedést megtagadó személyek belépését a Promoter megtagadhatja vagy eltávolíthatja a Helyszínről.

6. A Rendezvény területén köteles a jegyének megfelelő útvonalon haladni, és az állóhelyi területeket kellő óvatossággal, a megfelelő lépcsőket és utakat használva megközelíteni.

7. A Promoter fenntartja magának a jogot, hogy az ülőhelyek kiosztását (ha ilyen már van) előzetes értesítés nélkül megváltoztassa.

8. A Promoter fenntartja magának a jogot, hogy a Helyszínről valamilyen okból kifolyólag bárkit kiutasítson, vagy belépését megtagadja.

9. A Helyszínen, a látogatók biztonsága érdekében a Promoter zártláncú kamerarendszert üzemeltet. A jegytulajdonos hozzájárul, hogy biztonsági okokból róla felvételek készüljenek és azokat a Promoter felhasználja vagy a rendőrségnek bármilyen ügyből kifolyólag további felhasználásra továbbadja.

10. A Helyszínre és a parkolók területére állatot bevinni tilos. Továbbá tilos a felsorolásban szereplő tárgyak Helyszínre történő behozatala: jogszabályban meghatározott, közbiztonságra különösen veszélyes tárgyak, eszközök; szúró, vágóeszközök; önkényuralmi jelképek; üveg; drón; segway; kerékpár; roller; gördeszka; elektromos vagy robbanómotoros motorkerékpár; pirotechnika (beleértve a füstölőket is); lézer eszközök; bárminemű ülőalkalmatosság; hűtőtáska; 20 litert meghaladó hátizsák; napernyő és bármilyen más tárgy behozatala, amely fegyverként használható és/vagy a közbiztonságot veszélyezteti. A fenti felsorolásban szereplő tárgyak bármelyikével érkező látogató belépését a Promoter megtagadja.

11. Az étel- és italbevitel korlátozása a versenypályán: maximum 0,5 liter folyadék /fő (1 palack, doboz vagy kulacs víz és egyéb alkoholmentes italok, üdítő, sör, egyéb) és 3 db szendvics vagy annak megfelelő ételmennyiség / fő. A Hungaroring területén fogyasztásra alkalmas ivóvíz áll a látogatók rendelkezésére.

12. A jegytulajdonos tudomásul veszi, hogy a motorversenyzés, a Rendezvény és az egyes kapcsolódó események (korlátozás nélkül beleértve a betétversenyeket) veszélyesek és azokon saját akaratából és saját felelősségére vesz részt. A Promoter, a rendfenntartó szervek,  Federation Internationale de l’Automobile, a FOWC és annak leányvállalatai, ide értve a Formula One Management Limited, a Formula One Licensing B.V., a Formula One Asset Management Limited, a Formula One Hospitality and Event Services Limited, a Formula Motorsport Limited, a Formula One Marketing Limited, a Rendezvény szervezésében részvevő személyek (a tisztségviselőket, a bírókat, a mentő és egészségügyi személyzetet is beleértve), a versenyzők és a pilóták (amely felek, ahol az releváns az igazgatókat, a tisztségviselőket, az alkalmazottakat, az ügynököket, a vállalkozókat és az alvállalkozókat is magukba foglalják) a magyar jog által engedélyezett maximális mértékben nem felelősek az Önnek és az Ön tulajdonában bármilyen módon okozott bármilyen veszteségért és kárért (azzal a kitétellel, hogy a jelen feltételekben foglaltak nem korlátozzák és nem zárják ki (1) a felelősséget a fent említett felek által gondatlanságból kifolyólag okozott személyi sérülésért vagy halálért, és (2) a fent említett felek bármelyike által csalárd félrevezetés vagy csalás által okozott sérülést).

13. A Rendezvény területén elvárt a körültekintő, tiszteletteljes és a biztonságot szem előtt tartó viselkedés, valamint a jegytulajdonos köteles betartani a biztonsági szolgálat munkatársai és a rendezők által adott utasításokat és biztonsági intézkedéseket.

14. A Rendezvény ideje alatt a zajszint nagyon magas lehet a Helyszínen. Javasoljuk, hogy a versenyek és az élő koncertek alatt (ha ilyen van) használjon füldugót a halláskárosodás esélyének csökkentése érdekében. 

15. A közbiztonság érdekében a Promoter fenntartja magának a jogot, hogy Önt a biztonság érdekében bármikor a pálya elhagyására szólítsa fel. A Rendezvény befejezése után a helyszínre való belépés és visszatérés nem engedélyezett.

Árusítás

16. A Helyszínen hivatalos értékesítés folyik. Hivatalos engedéllyel nem rendelkező árusoktól tilos a vásárlás. A Helyszínen és a hivatalos parkolók területén semmilyen személy nem ajánlhat fel semmilyen árut (irodalmat is beleértve) sem ingyen, sem ellenszolgáltatásért.

Dohányzás

17. A Helyszínen dohányozni csak az arra kijelölt helyeken lehetséges, ahol ezt külön tábla jelzi. A lelátókon történő dohányzás szigorúan tilos.

Felvételek készítése

18. Nem készíthet, készíthet, tárolhat, rögzíthet vagy továbbíthat semmilyen hangfelvételt, kép- vagy audiovizuális felvételt (Felvétel), illetve nem tárolhat, rögzíthet vagy továbbíthat semmilyen információt vagy egyéb adatot, beleértve a hivatalos időmérést, eredményeket, teljesítményt, telemetriai, időjárási vagy versenyirányítási adatokat (adatok) az eseményről, az eseményen vagy azzal kapcsolatban. Tilos a Rendezvényhelyszínre olyan felszerelést bevinni, amely lehetővé teszi a fent említett cselekmények elvégzését.  A személyes elektronikus eszközök (beleértve a fényképezőgépeket, mobiltelefonokat és egyéb kézben tartott személyes kommunikációs eszközöket) használata a Rendezvény helyszínén engedélyezett, kivéve, ha másképp rendelkeznek, feltéve, hogy minden felvételt, adatot és képet, beleértve az állóképeket és a Rendezvényről készült felvételből (kép) származó vagy abból származtatható állóképeket, amelyeket rögzítenek, tárolnak és/vagy létrehoznak, kizárólag személyes, magán- és nem kereskedelmi célokra használnak.

19. A Helyszínre való belépés feltételeként a jegytulajdonos elfogadja, hogy a) bármely ilyen felvétel, adat vagy kép bármilyen nyilvános reklám, bemutatás, kereskedelmi haszonszerzés vagy bármilyen más célú felhasználása (kivéve a jegytulajdonos magánjellegű felhasználását) a FOWC előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül szigorúan tilos, és a jelen feltételek megsértésének minősül, amelyért a jegytulajdonos felelősségre vonható; és (b) a Promoter vagy a FOWC kérésére a jegytulajdonos köteles írásban átruházni a FOWC-ra a szerzői jogokat és minden egyéb szellemi tulajdont minden olyan kép vagy felvétel tekintetében, amelyet a jegytulajdonos a rendezvényen vagy azzal kapcsolatban készít, tárol vagy rögzít, és (c) a jegytulajdonos hozzájárul ahhoz, hogy a FOWC (és a FOWC által időről időre felhatalmazott bármely harmadik fél) bármilyen közzététel céljából vagy azzal kapcsolatban felhasználja, (beleértve bármely reklám- vagy promóciós irodalmat, kampányt vagy anyagot) bármely médiumban világszerte, örök időkre és jogdíjmentesen, és a FOWC által jóváhagyott, a Rendezvényen készült bármely álló- vagy mozgóképes felvételhez, amennyiben az ilyen felvétel a jegytulajdonos képmását, a jegytulajdonos hangját vagy a jegytulajdonos képmását tartalmazza, és a jegytulajdonos lemond személyiségi és magánélethez fűződő jogairól az ilyen felhasználás engedélyezéséhez szükséges mértékben.

Reklám, Rendezvény neve, védjegy

20. Senki nem használhatja a Rendezvény nevét vagy annak egy részét (semmilyen rövidítését vagy idegen nyelvű változatát), vagy bármilyen logót vagy grafikai eszközt a Rendezvénnyel kapcsolatban semmiféle kereskedelmi célra a FOWC előzetes írásos beleegyezésének megszerzése nélkül.

21. A hivatalos árun és egyéb motorsport vonatkozású jóhiszeműen viselt ruházaton kívül a Helyszínre nem vihető be, nem használható, ott nem tehető közzé semmilyen reklám, promóciós vagy marketing anyag.

22. Az F1 FORMULA 1 logók, F1 logók, FORMULA ONE, F1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, FORMULA 1 HUNGARIAN GRAND PRIX, HUNGARIAN GRAND PRIX, FORMULA 1 MAGYAR NAGYDÍJ, MAGYAR NAGYDÍJ, GRAND PRIX, FORMULA ONE PADDOCK CLUB, PADDOCK CLUB, F1 PADDOCK CLUB, FORMULA 1 PADDOCK CLUB és ezeknek bármely más nyelvre fordított változata, valamint a kapcsolódó jelzések a Formula One Licensing B.V. védjegyei, mely a Formula 1 csoport egyik vállalata. A HUNGARORING logók, HUNGARORING és ezeknek bármely más nyelvre fordított változata, a kapcsolódó jelzések, valamint a HUNGARORING pályacsík sziluettje a HUNGARORING Sport Zrt. mint Promoter védjegyei. Minden jog fenntartva.

A Promoter fenntartja magának a jogot bármely személy Helyszínre történő belépésének megtagadására (vagy Helyszínről történő eltávolítására), amennyiben (a) a látogatási feltételeket nem tartja be; (b) nem rendelkezik érvényes jeggyel; (c) olyan jegy birtokában van, amely a látogatási feltételekkel nem egyetértésben lett eladva vagy felhasználva vagy (d) az egészségügyi és biztonsági előírások alapján vagy a közrend fenntartása érdekében.

Az értékesítés fenti feltételeire a magyar jog az irányadó, azokat a magyar jog szerint kell értelmezni.

Promoter fenntartja magának a jogot, hogy a jelen feltételeket időről időre módosítsa, amennyiben erre alapos oka van (ideértve többek között a Promoter és/vagy a Helyszín működési, biztonsági vagy egészségügyi követelményeinek változását).  A Promoter minden lényeges változásról értesíti Önt legkésőbb a rendezvényt megelőző 30 nappal azon az e-mail címen, amelyet a jegyvásárláskor megadott. 

  • Kezdődik2024. 07. 19. 07:30
  • Vége2024. 07. 21. 19:30