HU | EN

 

HungaROARing HIVATALOS SZABÁLYZAT

1. A RÉSZVÉTEL NEM KÖTÖTT VÁSÁRLÁSHOZ.

2. RÉSZTVEVŐK: A “HungaROARing” nyereményjátékban („Nyereményjáték”) részt vehet minden 18. életévét betöltött Európai Uniós tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkező természetes személy. Nem vehetnek részt Hungaroring Sport Zrt (a továbbiakban „Hungaroring” vagy „Szponzor”) alkalmazottai, azok közvetlen családtagjai, reklám- és promociós ügynökségek munkatársai, illetve kiskereskedelmi engedélyek tulajdonosai. A nyereményjátékban való részvétellel a résztvevők beleegyezésüket adják, hogy a jelen Hivatalos Szabályzatban foglaltakat magukra nézve kötelezőnek fogadják el.

3. A NYEREMÉNYJÁTÉK IDŐTARTAMA: A nyereményjáték 2019. május 09, 09:00:00 órakor kezdődik, és 2019. június 7, 11:59:59 órakor ér véget (“Időtartam”).

4. JELENTKEZÉS A NYEREMÉNYJÁTÉKRA: A Nyereményjáték időtartama alatt, a közösségi médiában leadott üzenettel (nevezés) lehet jelentkezni. Jelentkezés kizárólag az alábbi közösségi média felületeken keresztül történhet: Twitter, Facebook, Instagram, a következő hashtag #HungaROARing megjelölésével, és a Hungaroring hivatalos közösségi oldalának követőjének kell lennie. Minden formátum elfogadott (fotók, szöveg, versek, stb), amennyiben közösségi media felületeken továbbíthatóak, és a Hungaroring közösségi media profiljai bejelölhetőek (tag#).

A nyereményjáték kizárólag az Európai Unióban tartózkodó rajongókat célozza, és minden jelentkezést a Hungaroring Twitter, Instagram és/vagy Facebook oldalaira (lásd lent) kell küldeni, a következő hashtag használatával: #HungaROARing , visszakövetés kérésével a versenypálya hivatalos platformjaitól minden esetben. Ennek elmulasztása minden esetben a jelentkezés érvénytelenségét eredményezi.

Twitter: @HungaroringF1
Instagram: @Hungaroring_official
Facebook: @Hungaroringofficial

A nevezések elbírálás alá esnek, az elbírálás szempontjait a 6. pont tartalmazza. Minden nevezésnek a Nyereményjáték időtartama alatt kell beérkeznie és rögzítésre kerülnie. Semmilyen más nevezési forma nem érvényes. Egy személy egy (1) nevezést adhat le. Az 5. pont tartalmazza a további Nevezési Szabályokat. A nevezéseknek jelen Hivatalos Szabályzattal összhangban kell állniuk. A Szponzor jogosult, de nem köteles megvizsgálni bármely nevezés szabályszerűségét, valamint visszautasítani, törölni, vagy bármely más módon érvényteleníteni bármely nevezést, bármilyen indokkal, ide értve, ha egy nevezés bármely tiltott tartalmat (lásd az 5. pontot) jelenít meg, vagy bármely egyéb megjegyzést vagy olyan tartalmat, melyet a Szponzor, kizárólagos döntése alapján alkalmatlannak ítél.

5. NEVEZÉSI IRÁNYELVEK ÉS TILOTT TARTALMAK: A nevezéseknek a következő szabályokkal kell összhangban lenniük:

  • Félkész, olvashatatlan, megtévesztő vagy hamisított nevezések törlésre kerülnek.
  • Minden egyes résztvevő kijelenti, és garantálja, hogy a nevezés: (a) saját eredeti munkája, (b) korábban még soha nem került publikálásra; (c) korábban még soha nem került díjazásra; és (d) nem sért szerzői jogot, márkajelzést, magánélet védelméhez fűződő jogot, szellemi termékhez köthető jogot, se semmilyen más jogát semmilyen személynek és szervezetnek;
  • A Hungaroring teljeskörű jogosultsággal rendelkezik a beküldött anyagok (nevezések) másolására, publikálására, sugárzására, megjelenítésére, terjesztésére, felhasználására, szerkesztésére, fordítására, módosítására, egyéb anyagokkal való kombinálására, újrafelhasználására és
    adaptálására az anyag részének vagy egészének felhasználásával, bármilyen módon, bármilyen célra, bármilyen időkorlát nélkül, bármilyen jelenleg ismert, vagy jövőbeni médiafelületen, bárhol a világon, bármilyen módon és bármilyen céllal.
  •  Semmilyen nevezés nem sértheti jó hírnevét, nem tüntetheti fel rossz színben, vagy tartalmazhat negatív megjegyzéseket a Hungaroringről és termékeiről, se más személyekről, termékekről vagy vállalatokról, valamint nem közvetíthet olyan üzenetet vagy képet, mely nem illeszkedik a Hungaroring pozitív imidzsébe és / vagy abba a pozitív szellemiségbe, melyet a Hungaroring a magáénak vall.
  • A nevezés nem lehet (a) nyíltan vagy burkoltan szexuális tartalmú, erőszakos, vagy becsmérlő bármely etnikai, faji, nemi, vallási, szakmai vagy korcsoporttal szemben, közszeméremsértő vagy pornográf, meztelenségre utaló vagy bármely más, témájából adódóan veszélyes tevékenységre utaló ; (b)túlzásba vitt, vagy felelőtlen alkoholfogyasztásra buzdító, illegális alkohol vagy drogfogyasztásra, dohányzásra, lőfegyverhasználatra buzdító, se bármely egyéb tevékenységre, melyek veszélyesek lehetnek, valamint nem terjeszthet semmilyen politikai programot vagy üzenetet; (c) obszcén vagy sértő, se bármilyen gyűlöletet vagy gyűlölet csoportot népszerűsítő; (d) engedély nélkül márkajelzést, logót, üzleti egyenruhát tartalmazó vagy ezekre utaló, se bármilyen márkát vagy terméket reklámozó (a Hungaroringen kívül), valamint nem tartalmazhat semmilyen személyi azonosításra szolgáló adatot, például forgalmi rendszámot, nevet, email vagy postacímet; (e) mások szerzői joga alá tartozó anyagot az engedélyük nélkül; (f) engedély nélkül nem tartalmazhat olyan tartalmat, mely bármely személy, élő vagy holt, megtestesítésére, hasonlóságára, fotójára vagy egyéb sajátosságára utal, vagy ábrázol, és (g) nem lehet önmagában törvényellenes.
  • Amennyiben egy nevezésről a Hungaroring saját és kizárólagos hatókörében úgy dönt, hogy nem áll összhangban az itt, vagy a weboldalon felsorolt irányelvekkel, vagy közlésre alkalmatlan, úgy azt törli.
  • Bármely, e pontban körülírt nevezést beadó résztvevő kártérítéssel tartozik, és nem jogosult a Hungaroring felé semmiféle kárigény benyújtására.

A nevezés benyújtásával egyidejűleg annak benyújtója kijelenti, hogy az általa benyújtott anyag ellenértékhez nem kötött, nem áll semmilyen korlátozás alatt, valamint hogy a Hungaroringre nézve semmiféle kötelezettséget nem keletkeztet a jelen Hivatalos Szabályzatban foglalt kötelezettségeken felül. A benyújtó továbbá kijelenti, hogy Hungaroring szabadon, ellenérték és titkosítás nélkül jogosult publikálni vagy más módon bárki számára elérhetővé tenni a nevezés tartalmát. Benyújtó kijelenti továbbá, hogy nevezése elfogadásával a Hungaroring nem mond le semmilyen jogáról arra vonatkozóan, hogy felhasználjon olyan hasonló, vagy kapcsolódó ötleteket, melyek korábban jutottak tudomására, vagy alkalmazottai dolgozták ki, illetve egyéb forrásból származnak.

A résztvevő a részvétellel egyidejűleg beleegyezik, hogy nevezését a weboldalon Hungaroring közzétegye, Hungaroring kizárólagos megítélése alapján. A weboldalon közzétett nevezéseket a Hungaroring nem szerkeszti, azok a benyújtó egyéni álláspontját / véleményét képviselik, és semmilyen formában nem tükrözik a Hungaroring nézeteit. A nevezés benyújtásával benyújtó elismeri, hogy a Szponzort nem terheli semmilyen kötelezettség, hogy a beadott nevezést felhasználja, illetve közzétegye.

6. NYEREMÉNYJÁTÉK ELBÍRÁLÁSA: A benyújtott nevezések a következő kritériumok alapján kerülnek elbírálásra, egy bírálóbizottság által, melyet a Hungaroring jelöl ki: (a) Kreativitás (képzelőerő használata és/vagy a válasz eredetisége; (b): Személyiség (vicces, nyitott, kalandvágyó és fantáziadús személyiség, melyet a válasz tükröz); és (c) Történetmesélés (a válasz érthető kommunikálásának képessége, és élvezetes formában történő megosztása). A bírálóbizottság döntései minden esetben végérvényesnek tekintendők, a Nyereményjáték minden vonatkozásában.

7. A DÍJ: Utazás a győztes, plusz egy (1) személy részére a Hungaroringre, a FORMULA 1 ROLEX MAGYAR NAGYDÍJ 2019 versenyre. Az utazás dátuma: 2019. augusztus 1 – augusztus 5. A nyeremény tartalmazza az oda-vissza utazást (a nyereményértesítőben megjelöltek szerint), egy (1) szállást négy (4) egymást követő éjszakára, és két (2) háromnapos belépőt a Super Goldlelátóra a Hungaroringre, a FORMULA 1 ROLEX MAGYAR NAGYDÍJ 2019 versenyre. Az utazásnak a Hungaroring által meghatározott útvonalon és napokon kell történnie, ellenkező esetben a díjat Hungaroring jogosult másik győztesnek odaítélni (amennyiben van rá idő). A győztesnek és vendégének kötelessége, hogy az utazásra alkalmasak legyenek, melyek többek között, de nem kizárólagosan a következőket jelenti: megfelelő személyazonosító dokumentumokkal (útlevél vagy jogosítvány) kell rendelkezniük az utazás időpontjában. Az utazás pontos menetrendje változhat, erre vonatkozóan azonban Hungaroring nem köteles tájékoztatást nyújtani. A győztestől érvényes hitelkártya bemutatását kérhetik a szállodába történő bejelentkezéskor. Bármely költség, mely az eredeti útvonal módosításából adódik, kizárólag a győztest terheli. Az utazási, szállással kapcsolatos és rendezvénnyel kapcsolatos dátumok és helyszínek a Hungaroring kizárólagos döntése alapján kerülnek meghatározásra, és rendelkezésre állástól függnek, valamint megváltoztathatók. Földi közlekedés, étkezés, borravalók és minden egyéb költség kizárólag a győztest terhelik. A nyeremény pontos értéke függ az indulás helyszínétől, napjától, pontos időpontjától és az utazás módjától . Ha a győztes nem tudja elfogadni az ily módon körülírt nyereményt, Hungaroring jogosult a díjat másik győztesnek odaítélni (amennyiben az idő engedi). A megjelölt és a tényleges érték közti különbözet nem kerül jóváírásra.

8. A nyereményjátékban azok is részt vehetnek, akik már rendelkeznek megvásárolt jeggyel FORMULA 1 ROLEX MAGYAR NAGYDÍJ 2019 versenyre. Ebben az esetben a Hungaroring fedezni fogja az összes felmerülő utazási költséget (repülőjegyek, vonatjegyek) és szállás költségét. A FORMULA 1 ROLEX MAGYAR NAGYDÍJ 2019 versenyre már megvásárolt jegyek ára nem kerül visszatérítésre.

9. NYEREMÉNY ÉRTESÍTŐ: Minden díj kiosztásra kerül (ha az idő engedi). A győzteseket a közösségi médiában értesíti Hungaroring a 2019. június 09-én megrendezésre kerülő FORMULA 1 PIRELLI GRAND PRIX DU CANADA 2019 után, és kötelező jelleggel válaszolniuk kell az értesítésre huszonnégy (24) órán belül, megjelölve, hogy elfogadja-e a nyereményt. Ha ezen határidőn belül nem érkezik válasz, más győzteshez kerül a díj (ha az idő engedi). A Hungaroring nem vállal felelősséget az internetszolgáltatásban bekövetkező felfüggesztésre vagy üzemszünetre, se vezeték nélküli vagy vezetékes telefon szolgálatásra, mely probléma esetleg azt eredményezheti, hogy a lehetséges győztes nem kapja meg az eredeti nyeremény értesítőt. A győztesnek nyilatkozatot kell kitöltenie és aláírnia, valamint visszajuttatnia, mely az alkalmasságát igazolja, valamint azt, hogy készen áll a felmerülő költségeket vállalni, és hozzájárul, hogy a Hungaroring nyilvánosságra hozza a nevét, emailen vagy faxon, a nyeremény elfogadását követő huszonnégy (24) órán belül. A nyilatkozat eredetijét kell eljuttatni a Hungaroringhez vagy más érintett félhez az utazás megkezdése előtt. A győztes vendége a nyereményjáték idején 18. életévét betöltött személy lehet, és neki is ki kell tölteni a fenti nyilatkozatokat. Ha összeférhetetlenség áll fenn, a nyeremény visszavonásra kerül és más győztesnek lesz odaítélve (ha az idő engedi). Bármely alternatív győztesnek is kötelező jelleggel be kell tartania az itt meghatározott határidőket. Bármely, a Hungaroringhez kézbesíthetetlenség miatt visszajuttatott nyereményértesítő vagy nyeremény a nyereményjátékból való kizáráshoz, és a szóban forgó díj alternatív győztesnek való odaítéléséhez vezet. A győztes nem helyettesítheti és nem ruházhatja át a nyereményt, de a Hungaroring fenntartja a jogot, hogy helyettesítse a díjat egyéb, azonos vagy magasabb értékű díjjal. Jelen nyereményjáték érvénytelennek minősül azon országokban, amelynek jogszabályai tiltják a megrendezését. A nyereményjátékkal kapcsolatos adóterhek a győztest terhelik.

10. FELELŐSSÉGKÖR KORLÁTAI ÉS FELOLDÁSA: A Hungaroring, társult és kapcsolt vállalatai és ügynökei nem vállalnak felelősséget elveszett, késve érkezett, eltévedt, olvashatatlan, visszaküldött vagy kézbesítetlen nevezésekért, emailekért, vagy megszakadó illetve elérhetetlen műholdas, hálózati, szerver, internetszolgáltató, weboldal vagy egyéb csatlakozási lehetőségben felmerülő hibákért, hozzáférési nehézségekért, forgalmi akadályokért, kommunikációs félreértésekért, működésképtelen számítógép, hálózat, telefon, műhold vagy kábel hardver vagy szoftverért, illetve vonalakért, vagy technikai hibákért, hibás, vagy késedelmes, illetve tévesen irányított átviteli sugárzásért, számítástechnikai hardver vagy szoftverhibákért, leállásokért vagy nehézségekért, vagy bármilyen más hibáért, akár emberi, akár technikai, elektronikai vagy hálózati. Azok a személyek, akik befolyásolni próbálják, vagy bármilyen módon visszaélnek jelen Nyereményjáték vagy weboldal bármely tényezőjével, vagy a Hivatalos Nyereményjáték Szabályzat rendelkezéseit bármely módon megsértik, vagy bármely módon fenyegetően, bántóan vagy támadólag lépnek fel bármely személlyel szemben, vagy megsértik a Hungaroring szolgáltatási feltételeit, mely a Hungaroring kizárólagos elbírálása alá esik, a nyereményjátékból kizárásra kerülnek. Sem a Hungaroring sem ügynökei nem vállalnak felelősséget semmilyen helytelen vagy téves információért, akár a felhasználóktól, akár illetéktelen beavatkozóktól, hekkerektől vagy bármely egyéb programozási vagy berendezési hibából származik, mely jelen Nyereményjátékkal összefüggésbe hozható, továbbá elhárítja a felelősséget minden hibáért, hiányért, törlésért, megszakadásért vagy késedelemért, mely a működésben vagy továbbításban lép fel, továbbá nem felelős lopásért, megsemmisülésért sem illetéktelen weboldal hozzáférésért. Bármely robot, makró, automata, programozott, vagy ehhez hasonló nevezési módszer azonnali hatállyal érvényteleníti az ily módon beadott nevezést, és annak benyújtója a játékból kizárásra kerül. Sem a Hungaroring sem ügynökei nem felelősek a nevezőket érő sérülésekért vagy károkért, sem más személyek számítógépéért vagy vagyonáért, mely a nevezéssel kapcsolatba hozható. Abban az esetben, ha a nyereményjáték egy része vagy egésze, a Hungaroring kizárólagos megítélése alapján, vírustámadás, féreg, bug, jogosulatlan emberi beavatkozás vagy egyéb tényezők áldozatává válik, mely, a Hungaroring kizárólagos megítélése alapján veszélyeztetné vagy hátráltatná az adminisztrációt, biztonságot, igazságosságot vagy megfelelő lebonyolítást jelen Nyereményjáték esetében, a Hungaroring fenntartja a jogot, hogy felfüggessze, módosítsa vagy beszüntesse a Nyereményjátékot, és a győztest az addig beérkezett érvényes, nem érintett nevezettek közül határozza meg, vagy más módon, amely igazságos és megfelelő a Hungaroring véleménye szerint. Vita esetén, ha több felhasználó nyújt be nevezést ugyanarról az email címről, az email cím hivatalos felhasználóját kell a nevezés benyújtójának tekinteni, akinek meg kell felelni a Hivatalos Nyereményjáték szabályzat előírásainak. Az email cím hivatalos felhasználója az a természetes személy, aki létrehozta az email címet az internet szolgáltatónál vagy más, email cím kiosztásáért felelős szervezetnél. Minden benyújott anyag a Hungaroring kizárólagos és korlátlan felhasználási jogát képezi, és nem kerül visszaküldésre.

Nevezők beleegyeznek, hogy (a) a Hungaroring, anyacége, leányvállalata és kapcsolt vállalkozásai, valamint a reklám és marketingügynökségek és azok alkalmazottai, igazgatói, munkavállalói, képviselői és ügynökei semmilyen felelősséget nem vállalnak semminemű, embereket ért sérülésért, veszteségért vagy bármely természetű kárért, halálesetet is ideértve, vagy vagyoni, jogi, illetve magánszférát ért kárért, sem jó hírnév megsértéséért, szerzőijogi védelem megsértéséért vagy hamis színben való feltüntetésért, mely részben vagy egészben a nevezésből fakad. (b) a győztes, azáltal hogy elfogadja a nyereményt, kivéve ahol jogszabály másként rendelkezik, engedélyt ad a Hungaroringnek (és beleegyezését adja ezen engedély írásbeli megerősítéséhez), hogy nevét, életrajzi adatait felhasználja, és a nevezést (mely módosítható,

megváltoztatható, kicserélhető, szerkeszthető, felhasználható önmagában, vagy egyéb munkákkal együtt, a Hungaroring kizárólagos döntése alapján) reklám célra, kereskedelmi és marketing célra, minden további anyagi ellenszolgáltatás nélkül, időbeli korlátozás nélkül, minden médiafelületen, akár jelenleg ismertek, akár ezután kerülnek feltalálásra, bárhol a világon, és az Interneten, külön értesítés, beleegyezés és engedély nélkül, a törvényi feltételek betartásával.

11. A benyújtó megadja a jogot a Hungaroringnek, hogy kizárólagosan, világszerte, folyamatosan, visszavonhatatlanul, korlátlanul, jogdíjmentesen, továbbadhatóan felhasználási jogosultja legyen a benyújtott anyagnak, ideértve az anyag olyan részeit is, amelyek esetleg harmadik személy tulajdonát képezik. Hungaroring teljeskörűen, ellenérték nélkül jogosult felhasználni a benyújtott anyagot bármely ismert médiumban, további korlátozás vagy értesítés nélkül. A jog átruházása magában foglalja, de nem kizárólagosan, a reprodukálás jogát, valamint a módosításét, javításét, sugárzásét, szerkesztését, nyilvánosságra hozatalét, felhasználásét, kereskedelmi forgalomba hozásét, licencjogot, és hogy adaptálja a nevezést bármely médiumban mely jelenleg ismert, vagy a jövőben válik azzá, az egész világon, bármely céllal, akár kereskedelmi, természetét tekintve, akár egyéb, beleértve olyan kontextust és körülményeket melyek azt eredményezik, hogy a benyújtó nevezése összefüggésbe hozható lesz egy konkrét Szponzorral vagy Szponzorokkal. Ennek megfelelően benyújtó lemond az ellentmondás jogáról az ilyen jellegű felhasználással, reprodukcióval, terjesztéssel vagy megjelenítéssel szemben, valamint minden nemű anyagi ellenszolgáltatásra való jogosultságáról. 


Hungaroring Sport Zrt. levelezési cím: H-2146 Mogyoród, Pf. 10. cím: 2146 Mogyoród, Hungaroring út 10.
Telefon.: +36 28 444 444 Fax: +36 28 441 860, E-mail: office@hungaroring.hu
©1986-2019 . hungaroring sport zrt. minden jog fenntartva. ©2019 formula one administration limited, a formula one group company. all rights reserved. f1 formula 1, f1 fia formula one world championship, formula 1, formula one f1 and translations thereof are trademarks of formula one licensing bv, a formula one group company. licensed by formula one administration limited, a formula one group company. all rights reserved
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-88004/2015.