HU | EN
Hungaroring Sport ZRt.
Hungaroring Sport ZRt.

 

Látogatási feltételek

A 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet módosítása értelmében a sportrendezvény minden résztvevője a sportrendezvény helyszínén köteles maszkot viselni olyan módon, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje. Az a személy, aki a maszkot nem viseli, vagy nem a rendeletben meghatározott módon viseli, a rendezvényről kizárásra kerül és a helyszínt el kell hagynia.

Kormányrendelet

 

HÁZIREND

A Hungaroring Sport Zrt. (a továbbiakban: Hungaroring) területén található Versenypálya és egyéb szolgáltató létesítmények két- és négykerekű járművek számára biztosítanak programlehetőséget.

A Hungaroring szeretné felhívni a figyelmüket az autó- és motorsport sajátos veszélyeire, melyet a versenyzők vagy egyéb látogatók magatartásbeli tévedése okozhat, így a Hungaroring megalkotta az alábbi házirendet, mely szabályok betartása minden, a Hungaroring területére belépő versenyző és egyéb látogató számára kötelező.

 

 1. Hungaroring területére mindenki saját felelősségére léphet be. A Hungaroring területére kiskorú gyermekek kizárólag szülői felügyelettel léphetnek be és a szülők teljes körű felelősséggel tartoznak kiskorú gyermekeik magatartásáért.
 2. Jogosultsággal nem rendelkező személyek nem léphetnek be a paddock területre, a versenyirányítás épületébe, a boxutcába és egyéb lezárt területekre. Bizonyos napokon/események alatt a lezárt területek további területekkel egészülhetnek ki. Kerítésen vagy egyéb lezárást segítő korláton, bóján, stb. átmászni tilos.
 3. A Versenypályacsíkra előzetes engedély nélkül felhajtani szigorúan tilos.
 4. Versenyautók használata kizárólag pályaprogram keretében, a Versenypálya csíkon engedélyezett, egyéb területeken tilos.
 5. Hungaroring teljes területén maximum 30 km/h a megengedett sebesség (kivéve pályahasznosítás keretében a Versenypályacsík területe).
 6. Hungaroring területére belépő látogatók kötelesek betartani a biztonsági szolgálat utasításait. Alkohol vagy egyéb tudatmódosító szerek hatása alatt álló személyek eltávolíthatóak a Hungaroring területéről.
 7. Parkolás kizárólag az erre kijelölt területeken engedélyezett, egyéb területeken való parkolás esetén a Hungaroring a járműveket a járműtulajdonos saját költségére elszállíttatja.
 8. A parkoló járművet a biztonsági szolgálat felszólítására maximum 1 órán belül el kell távolítani, amennyiben ez nem történik meg, a Hungaroring a járművet a tulajdonos saját költségére elszállíttathatja.
 9. Hungaroring területén a magyar jog szerinti mindenkor hatályos közlekedési szabályok érvényesek.
 10. Hungaroring területét tisztán kell tartani, a hulladékot az arra kijelölt szemetesekbe kell dobni, hulladékot egyéb helyen elhelyezni tilos.
 11. Dohányzás az arra kijelölt területeken engedélyezett, az épületekben, boxokban, boxutcában és a Versenypályacsík területén szigorúan tilos.
 12. Háziállatok behozatala a Hungaroring területére nem engedélyezett.
 13. A Versenypályára, a szervizutakra és a boxutcába kizárólag munkavégzés céljából engedélyezett a belépés.
 14. Hungaroring területén a Hungaroring írásbeli engedélye nélkül a drónhasználat tilos.
 15. Hungaroring területén kizárólag 09.00 és 18.00 óra között folyhat zajkibocsátással járó tevékenység. A megjelölt időtartamon kívül zajkibocsátással járó tevékenység végzése kizárólag a Hungaroring írásbeli engedélyével lehetséges. Hungaroring területén 22.00 és 06.00 óra között tilos a zajkibocsátással járó tevékenység végzése.
 16. Hungaroring területén környezetszennyezéssel járó munkák (különösen, de nem kizárólagosan járműszerelés) végzése tilos.
 17. Hungaroring területén kizárólag a Hungaroring engedélyével végezhető műszaki munka. Bármely épület/terület esetében tilos megváltoztatni annak eredeti állapotát, különös tekintettel a matricák, reklámanyagok rögzítésére, festésekre, fúrásokra, szerkezeti változásokra.

 

A HÁZIREND MEGSZEGÉSE AZ ELSŐ SZÓBELI FIGYELMEZTETÉS UTÁN PÉNZBÍRSÁGOT, MAJD A HUNGARORING TERÜLETÉRŐL VALÓ KITILTÁST VONJA MAGA UTÁN.Hungaroring Sport Zrt. levelezési cím: H-2146 Mogyoród, Pf. 10. cím: 2146 Mogyoród, Hungaroring út 10.
Telefon.: +36 28 444 444 Fax: +36 28 441 860, E-mail: office@hungaroring.hu
©1986-2022 . hungaroring sport zrt. minden jog fenntartva. ©2022 formula one administration limited, a formula one group company. all rights reserved. f1 formula 1, f1 fia formula one world championship, formula 1, formula one f1 and translations thereof are trademarks of formula one licensing bv, a formula one group company. licensed by formula one administration limited, a formula one group company. all rights reserved
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-88004/2015.