HU | EN
Hungaroring Sport ZRt.
Hungaroring Sport ZRt.

 

1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1 Kapcsolat, szervezet, vezetők

Elérhetőségi adatok

Hivatalos név:    Hungaroring Sport Zrt.
Székhely: 2146 Mogyoród, Hungaroring út 10.
Postacím:    H-2146 Mogyoród, Pf. 10.
Központi telefonszám: +36 28 444 444
Faxszám:  +36 28 441 860
Központi elektronikus levélcím: office@hungaroring.hu
A honlap URL-je:  www.hungaroring.hu
Ügyfélkapcsolati elérhetőség: office@hungaroring.hu
+36 28 444 444
Adatvédelmi felelős neve és elérhetősége: dr. Fekete István
gdpr@hungaroring.hu

A Társaság tevékenységéből és méretéből adódóan a Hungaroring Sport Zrt. ügyfélszolgálatot nem üzemeltet, ilyen jellegű megkeresés esetén az ügyfelek a központi elérhetőségeken keresztül kérhetnek tájékoztatást.

Szervezeti struktúra

Megjegyzés: Lila színnel a működésbe bevont külső szakértőket jelöli az ábra.

 

A Társaság vezetősége:

 

A Társaság Igazgatóságának tagjai:

Gyulay Zsolt  Igazgatósági tag, elnök
Tóth Alexandra Igazgatósági tag
dr. Barabás Orsolya Igazgatósági tag
Búsi Lajos Igazgatósági tag
Ariane Vivien Frank-Meulenbelt Igazgatósági tag

A Hungaroring Sport Zrt. Igazgatóságának tagjai központi dokumentumkezelés miatt az 1.1 pontban megjelölt központi elektronikus levélcímen és telefonszámon érhetőek el.

 

A Társaság Felügyelőbizottságának tagjai:

dr. Pócsföldi Tamás  Felügyelőbizottsági tag, elnök
dr. Kuczora Gergely Ákos Felügyelőbizottsági tag
Telekné Mátyus Elma Margit Felügyelőbizottsági tag
Dr. Simonyi Sándor Felügyelőbizottsági tag
Loppert Dániel Frigyes Felügyelőbizottsági tag
Dr. Szinay Attila Felügyelőbizottsági tag

A Hungaroring Sport Zrt. Felügyelőbizottságának tagjai központi dokumentumkezelés miatt az 1.1 pontban megjelölt központi elektronikus levélcímen és telefonszámon érhetőek el.

 

1.2 A felügyelt költségvetési szervek

A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

A Hungaroring Sport Zrt. irányítása alá nem tartozik egyéb közfeladatot ellátó költségvetési szerv.

 

1.3 Gazdálkodó szervezetek

A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

Hivatalos név: "Tanpálya" Vezetéstechnikai Centrum Kft.
Székhely:  2146 Mogyoród, Hungaroring út 10.
Postacím:  2146 Mogyoród, Pf. 49.
Központi telefonszám: +36 (28) 441 951
Faxszám:   +36 (28) 441 961
Központi elektronikus levélcím: ertekesites@tanpalya.hu
A honlap URL-je:  www.tanpalya.hu
Ügyfélkapcsolati elérhetőség ertekesites@tanpalya.hu
+36 (28) 441 951
Ügyfélfogadási rend:  Hétfő - Péntek: 9:00 - 16:00
Tevékenységi kör:   8299 '08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
A Társaság vezetője: Gazsi Júlia, ügyvezető
Részesedés mértéke:  100%

 

1.4 Közalapítványok

A szerv által alapított közalapítványok

A Hungaroring Sport Zrt. közalapítványt nem hozott létre.

 

1.5 Lapok

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok

A Hungaroring Sport Zrt. saját alapítású lappal nem rendelkezik.

 

1.6 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szervek

Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

Hivatalos név: Nemzeti Vagyonért Felelős Tárca Nélküli Miniszter
Székhely:  1011 Budapest, Vám utca 5-7.
Központi elektronikus levélcím:  sajto@nvtnm.gov.hu
A honlap URL-je:  http://www.kormany.hu/hu/tarca-nelkuli-miniszter-3
Ügyfélkapcsolati elérhetőség:  sajto@nvtnm.gov.hu


1.7 Költségvetési szervek

A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szervek

A Hungaroring Sport Zrt. saját alapítású költségvetési szervvel nem rendelkezik.

 

 2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok, jogszabályok

2009. évi CXXII. törvény
a köztulajdonban álló gazdasági társaságok hatékonyabb működéséről
2011. évi CXII. törvény
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
2011. évi CXCVI. törvény
a nemzeti vagyonról  
1214/2012. (VI. 26.) Korm. határozat
a Formula-1 Világbajnokság Magyar Nagydíj 2012-2016 között történő megrendezésével kapcsolatos kormányzati szerepvállalásról
2013. évi V. törvény
a Polgári Törvénykönyvről
1464/2014. (VIII. 15.) Korm. határozat
a Red Bull Air Race Világkupa budapesti futamának 2015-2017 között történő megrendezésével kapcsolatos kormányzati szerepvállalásról
1865/2015. (XII. 2.) Korm. határozat
a Formula-1 Világbajnokság Magyar Nagydíj 2017-2026 között történő megrendezésével kapcsolatos kormányzati szerepvállalásról
1841/2016. (XII. 23.) Korm. határozat
a Red Bull Air Race Világkupa budapesti futamának 2018 és 2020 között történő megrendezésével kapcsolatos kormányzati szerepvállalásról
1575/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat
a HUNGARORING Sport Zártkörűen Működő Részvénytársaság Stratégiai Fejlesztési Programjának megvalósításhoz szükséges forrásjuttatásról
339/2019. (XII. 23.) Kormányrendelet
a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről
348/2020. (VII. 15. ) Kormányrendelet
a Hungaroring Sport Zrt. Stratégiai Fejlesztési Programjának keretében megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 255/2017. (IX.5.) Korm.rendelet módosításáról
1398/2020. (VII.15.) Kormányhatározat
a Hungaroring Sport Zrt. Stratégiai Fejlesztési Programjának előkészítéséhez szükséges intézkedésekről és a Formula-1 Világbajnokság Magyar Nagydíj megrendezésének 2027-ig történő meghosszabbításával kapcsolatos kormányzati szerepvállalásról
1399/2020. (VII.15.) Kormányhatározat
a MotoGP kelet-magyarországi helyszínen történő megrendezésével, valamint egyes autó-motorsport stratégiai kérdésekkel kapcsolatos döntésekről
1400/2020. (VII.15.) Kormányhatározat
a HUMDA Magyar Autó-Motorsport Fejlesztési Ügynökség létrehozásáról

A Társaság Szervezeti és Működési szabályzata
A Társaság Adatvédelmi és Adatbiztonsági szabályzata
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéról szóló szabályzat

 

A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Hatósági ügyek lefolytatása nem tartozik a Hungaroring Sport Zrt. tevékenységi körébe.

Közszolgáltatások

A Hungaroring Sport Zrt. nem nyújt közszolgáltatásokat, nem közfeladatot ellátó szerv.

A szerv nyilvántartásai

A Hungaroring Sport Zrt. nem gyűjt és dolgoz fel ilyen típusú adatokat, mindezekből adódóan a Társaság nem rendelkezik ilyen típusú nyilvántartási adatbázisokkal.

Nyilvános kiadványok

Kiadvány neve:    Nemzeti Sport Magazin Exkluzív: Hungaroring 2017
Kiadvány témája:  Évente megjelenő magazin, amely bemutatja a Hungaroringen megrendezésre kerülő rendezvényeket, kiemelve a Formula 1 Magyar Nagydíjat.
Hozzáférés módja: Árusításos úton terjeszti a Lapker Zrt. és a Magyar Posta Zrt., külföldön a Color Interpress Kft.
Kiadvány ára:   895 Ft

Döntéshozatal, ülések

A Hungaroring Sport Zrt. Igazgatóságának ügyrendje
A Hungaroring Sport Zrt. Felügyelőbizottságának ügyrendje

A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

A Hungaroring Sport Zrt. nem nyújtott be koncepciójavaslatokat az érintett közigazgatási szerveknek.

Pályázatok

A Hungaroring Sport Zrt. nem írt ki pályázatot az elmúlt 1 év során.

Hirdetmények

A Hungaroring Sport Zrt. nem tett közzé hirdetményt az elmúlt 1 év során.

Közérdekű adatok igénylése

A Hungaroring Sport Zrt. a hozzá érkező, közérdekű adat megismerésére irányuló igényeknek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló, 2011. évi CXII. törvény rendelkezési szerint  tesz eleget.

Az adatigénylés az alábbi elérhetőségeken nyújtható be:

Székhely:  2146 Mogyoród, Hungaroring út 10.
Postacím: H-2146 Mogyoród, Pf. 10.
Központi telefonszám:   +36 28 444 444
Faxszám:   +36 28 441 860
Központi elektronikus levélcím:  office@hungaroring.hu

Közzétételi listák

A Hungaroring Sport Zrt. Közzétételi listája

3. Gazdálkodási adatok

3.1 A működés törvényessége, ellenőrzések

Vizsgálatok, ellenőrzések listája

Állami számvevőszék: Az állami tulajdonban (résztulajdonban) lévő gazdálkodó szervezetek vagyonmegőrzési és gazdálkodási tevékenységének ellenőrzése.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal: A 2015-2016. évet érintő bevallások utólagos vizsgálatára irányuló ellenőrzés valamennyi adónemre kiterjedően

Nemzeti Adó- és Vámhivatal: A 2018-2019. évet érintő bevallások utólagos vizsgálatára irányuló ellenőrzés valamennyi adónemre kiterjedően

Közbeszerzési hatóság: Hungaroring nézőtér fejlesztése

Állami Számvevőszék vizsgálat 2020 - Belső kontrol rendszer kiépítése a 339/2019 (XII.23.) kormányrendelet szerit.

Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

Az ÁSZ jelentésében nem fogalmazott meg javaslatot a Hungaroring Sport Zrt. számára.
Állami Számvevőszék - Jelentés - Az állami tulajdonban lévő gazdálkodó szervezetek vagyonmegőrzési és gazdálkodási tevékenységének ellenőrzése - Hungaroring Sport Zrt.
Állami Számvevőszék - Összefoglaló - Az állami tulajdonban lévő gazdálkodó szervezetek vagyonmegőrzési és gazdálkodási tevékenységének ellenőrzése - Hungaroring Sport Zrt.
Állami Számvevőszék: a köztulajdonban álló gazdasági szervezetek belső kontrolrendszerének kialakítása a 339/2019 (XII.23.) kormányrendelet alapján - Jelentés még nem került kiküldésre.

 

Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

NAV jegyzőkönyv 2018-2019 bevallások utólagos ellenőrzéséről

NAV jegyzőkönyv 2015-2016 bevallások utólagos ellenőrzéséről

Közbeszerzési hatóság: Hungaroring nézőtér fejlesztése végzés, határozat.

A működés eredményessége, teljesítmény

A Hungaroring Sport Zrt. működésének eredményessége megtekinthető a Társaság Éves Beszámolójában.

Működési statisztika

A Hungaroring Sport Zrt. jogszabályon alapuló statisztikai adatokat nem gyűjt.

 

3.2 Költségvetések, beszámolók

Éves költségvetések

1841-2016 (XII.23.) számú Kormányhatározat - 2018-2020 Red Bull Air Race
1865-2015 (XII.2.) számú Kormányhatározat - 2017-2026 Formula 1
1464-2014 (VIII.15.) számú Kormányhatározat - 2015-2017 Red Bull Air Race
1214-2014 (VI.26.) számú Kormányhatározat - 2012-2016 Formula 1
1093-2009 (VI.15.) számú Kormányhatározat - 2012-2016 Formula 1
1398_2020. (VII.15.) Korm. határozat - Formula-1 2021-2027 és Stratégiai Fejlesztési Program

Számviteli beszámolók, költségvetés végrehajtása

Éves Beszámoló 2020 - Hungaroring Sport. Zrt
Éves Beszámoló 2019 - Hungaroring Sport. Zrt
Éves Beszámoló 2018 - Hungaroring Sport. Zrt
Éves Beszámoló 2017 - Hungaroring Sport. Zrt
Éves Beszámoló 2016 - Hungaroring Sport. Zrt
Éves Beszámoló 2015 - Hungaroring Sport. Zrt
Éves Beszámoló 2014 - Hungaroring Sport. Zrt
Éves Beszámoló 2013 - Hungaroring Sport. Zrt
Éves Beszámoló 2012 - Hungaroring Sport. Zrt
Éves Beszámoló 2011 - Hungaroring Sport. Zrt
Éves Beszámoló 2010 - Hungaroring Sport. Zrt
Éves Beszámoló 2009 - Hungaroring Sport. Zrt
Éves Beszámoló 2008 - Hungaroring Sport. Zrt

 

3.3 Működés

A foglalkoztatottak

A Hungaroring Sport Zrt. foglalkoztatottjainak létszáma és személyi juttatásaikra vonatkozó összesített adatok megtalálhatóak a Társaság aktuális éves beszámolójában.

Nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások

A Hungaroring Sport Zrt. ilyen jellegű támogatásokat nem nyújtott.

Koncessziók

A Hungaroring Sport Zrt. koncessziós szerződéseket nem kötött.

Egyéb kifizetések

A Hungaroring Sport Zrt-nél nem alapfeladatai ellátására fordított, 5 millió forintot meghaladó kifizetés nem történt.

Európai Unió által támogatott fejlesztések

A Hungaroring Sport Zrt. nem valósított meg Európai Unió által támogatott fejlesztést.

Közbeszerzés

A Hungaroring Sport Zrt. közbeszerzési adatai.Hungaroring Sport Zrt. levelezési cím: H-2146 Mogyoród, Pf. 10. cím: 2146 Mogyoród, Hungaroring út 10.
Telefon.: +36 28 444 444 Fax: +36 28 441 860, E-mail: office@hungaroring.hu
©1986-2021 . hungaroring sport zrt. minden jog fenntartva. ©2021 formula one administration limited, a formula one group company. all rights reserved. f1 formula 1, f1 fia formula one world championship, formula 1, formula one f1 and translations thereof are trademarks of formula one licensing bv, a formula one group company. licensed by formula one administration limited, a formula one group company. all rights reserved
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-88004/2015.