Közérdekű adatok

A részvénytársaság adatai

1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1 Kapcsolat, szervezet, vezetők

Elérhetőségi adatok

Hivatalos név:    Hungaroring Sport Zrt.
Székhely: 2146 Mogyoród, Hungaroring út 10.
Postacím:    H-2146 Mogyoród, Pf. 10.
Központi telefonszám: +36 28 444 444
Faxszám:  +36 28 441 860
Központi elektronikus levélcím: office@hungaroring.hu
A honlap URL-je:  www.hungaroring.hu
Ügyfélkapcsolati elérhetőség: office@hungaroring.hu
+36 28 444 444
Adatvédelmi felelős neve és elérhetősége: dr. Fekete István
gdpr@hungaroring.hu

A Társaság tevékenységéből és méretéből adódóan a Hungaroring Sport Zrt. ügyfélszolgálatot nem üzemeltet, ilyen jellegű megkeresés esetén az ügyfelek a központi elérhetőségeken keresztül kérhetnek tájékoztatást.

Szervezeti struktúra
 

A Társaság Igazgatóságának tagjai:

Gyulay Zsolt  Igazgatósági tag, elnök
Ariane Vivien Frank-Meulenbelt Igazgatósági tag, nemzetközi kapcsolatokért felelős elnökhelyettes
Bíró Péter
Igazgatósági tag
Tóth Alexandra Igazgatósági tag
Lajos LucaIgazgatósági tag

A Hungaroring Sport Zrt. Igazgatóságának tagjai központi dokumentumkezelés miatt az 1.1 pontban megjelölt központi elektronikus levélcímen és telefonszámon érhetőek el.

 

A Társaság Felügyelőbizottságának tagjai:

dr. Hajdu Zoltán
Felügyelőbizottság, elnök
dr. Kuczora Gergely Ákos
Felügyelőbizottsági tag
dr. Gór Csaba Gyula
Felügyelőbizottsági tag

A Hungaroring Sport Zrt. Felügyelőbizottságának tagjai központi dokumentumkezelés miatt az 1.1 pontban megjelölt központi elektronikus levélcímen és telefonszámon érhetőek el.


dr. Lukács Ágnes
- vezérigazgató-helyettes

 • Portfólió Menedzsment igazgatóság
 • Jogi igazgatóság
 • Gazdasági igazgatóság

 • A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)


1.2 A felügyelt költségvetési szervek

A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

A Hungaroring Sport Zrt. irányítása alá nem tartozik egyéb közfeladatot ellátó költségvetési szerv.

 

1.3 Gazdálkodó szervezetek

A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

Hivatalos név: "Tanpálya" Vezetéstechnikai Centrum Kft.
Székhely:  2146 Mogyoród, Hungaroring út 10.
Postacím:  2146 Mogyoród, Pf. 49.
Központi telefonszám: +36 (28) 441 951
Faxszám:   +36 (28) 441 961
Központi elektronikus levélcím: ertekesites@tanpalya.hu
A honlap URL-je:  www.tanpalya.hu
Ügyfélkapcsolati elérhetőség ertekesites@tanpalya.hu
+36 (28) 441 951
Ügyfélfogadási rend:  Hétfő - Péntek: 9:00 - 16:00
Tevékenységi kör:   8299 '08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
A Társaság vezetője: Gazsi Júlia, ügyvezető
Részesedés mértéke:  100%

 

1.4 Közalapítványok

A szerv által alapított közalapítványok

A Hungaroring Sport Zrt. közalapítványt nem hozott létre.

 

1.5 Lapok

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok

A Hungaroring Sport Zrt. saját alapítású lappal nem rendelkezik.

 

1.6 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szervek

Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

Hivatalos név: Miniszterelnökség
Székhely:  1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.
Postai cím:
1357 Budapest, Pf. 6.
Központi elektronikus levélcím:  erkeztetok@me.gov.hu
A honlap URL-je:  https://kormany.hu/miniszterelnokseg
Ügyfélkapcsolati elérhetőség:  erkeztetok@me.gov.hu
+36-1-795-5000
Sajtókapcsolat elérhetősége: sajto@me.gov.hu


1.7 Költségvetési szervek

A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szervek

A Hungaroring Sport Zrt. saját alapítású költségvetési szervvel nem rendelkezik.

 

 2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok, jogszabályok


I. Alaptevékenység

 • 2004. évi I. törvény a sportról
 • 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról a hulladékgazdálkodásról (részlet és kapcsolódó ágazati szabályait a Társaság hulladékkezelési utasítása tartalmazza)
 • 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól (részlet és kapcsolódó ágazati szabályait a Társaság Környezetvédelmi Szabályzata tartalmazza)
 • 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról (részlet és kapcsolódó ágazati szabályait a Társaság Tűzvédelmi Szabályzata tartalmazza)
 • 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
 • 765/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet a nemzeti sportinformációs rendszerről
 • 2004. évi I. törvény a sportról
 •  5/2006. (II. 7.) EüM rendelet a mentésről
 • 54/2004. (III. 31.) Korm. rendelet a sportrendezvények biztonságáról
 • 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
 • 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról
 • 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról
 • 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól
 • 348/2020. (VII. 15.) Korm. rendelet a Hungaroring Sport Zrt. Stratégiai Fejlesztési Programjának keretében megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 255/2017. (IX.5.) Korm.rendelet módosításáról
 • 1214/2012. (VI. 26.) Korm. határozat a Formula-1 Világbajnokság Magyar Nagydíj 2012-2016 között történő megrendezésével kapcsolatos kormányzati szerepvállalásról
 • 1464/2014. (VIII. 15.) Korm. határozat a Red Bull Air Race Világkupa budapesti futamának 2015-2017 között történő megrendezésével kapcsolatos kormányzati szerepvállalásról
 • 1865/2015. (XII. 2.) Korm. határozat a Formula-1 Világbajnokság Magyar Nagydíj 2017-2026 között történő megrendezésével kapcsolatos kormányzati szerepvállalásról
 • 1841/2016. (XII. 23.) Korm. határozat a Red Bull Air Race Világkupa budapesti futamának 2018 és 2020 között történő megrendezésével kapcsolatos kormányzati szerepvállalásról
 • 1575/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat a HUNGARORING Sport Zártkörűen Működő Részvénytársaság Stratégiai Fejlesztési Programjának megvalósításhoz szükséges forrásjuttatásról
 • 1398/2020. (VII.15.) Korm. határozat a Hungaroring Sport Zrt. Stratégiai Fejlesztési Programjának előkészítéséhez szükséges intézkedésekről és a Formula-1 Világbajnokság Magyar Nagydíj megrendezésének 2027-ig történő meghosszabbításával kapcsolatos kormányzati szerepvállalásról
 • 1399/2020. (VII.15.) Korm. határozat a MotoGP kelet-magyarországi helyszínen történő megrendezésével, valamint egyes autó-motorsport stratégiai kérdésekkel kapcsolatos döntésekről
 • 1400/2020(VII.15.) Korm. határozat a HUMDA Magyar Autó-Motorsport Fejlesztési Ügynökség létrehozásáról
 • 1115/2023. (III. 30.) Korm. határozat a HUNGARORING Sport Zártkörűen Működő Részvénytársaság létesítményfejlesztésével és a Formula–1 Világbajnokság Magyar Nagydíj megrendezésének 2032-ig történő meghosszabbításával kapcsolatos kormányzati intézkedésekről

 

II. Állami tulajdonosi joggyakorlás és gazdálkodás

 • 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről
 • 2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok hatékonyabb működéséről
 • 2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról
 • 2007. évi CVI. törvény az állami vagyonról
 • 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
 • 2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről
 • 2000. évi C. törvény a számvitelről
 • 2007. évi CXXXVI. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról
 • 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól
 • 2019. évi CXXII. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről
 • 1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról
 • 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról
 • 2011. évi LXVI. törvény az Állami Számvevőszékről
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
 • 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
 • 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról
 • 1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról
 • 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről
 • 330/2022. (IX. 5.) Korm. rendelet a kormányzati igazgatási szervek, valamint meghatározott gazdasági társaságok egyes szerződéseinek miniszteri jóváhagyásáról
 • 395/2022. (X. 19.) Korm. rendelet a kormányzati igazgatási szervek, valamint meghatározott gazdasági társaságok egyes szerződései megszűnésének megállapításáról
 • 430/2022. (X. 28.) Korm. rendelet a kormányzati igazgatási szervek, valamint meghatározott gazdasági társaságok egyesszerződéseinek megszűnéséről, továbbá miniszteri jóváhagyásáról
 • 2175/2022. Korm. határozat az állami építési beruházások felülvizsgálata érdekében szükséges intézkedésekről

 

III. Beszerzések, közbeszerzés

 • 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről
 • 308/2015. (X.27.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződések teljesítésének és módosításának Közbeszerzési Hatóság által végzett ellenőrzéséről
 • 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól
 • 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól
 • 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról
 • 162/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet a Nemzeti Kommunikációs Hivatal jogállásáról és a kormányzati kommunikációs beszerzésekről
 • 301/2018. (XII.27.) Korm. rendelet a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított körbeszerzési rendszeréről

 

IV. Foglalkoztatás

 • 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
 • 2007. évi CLII. törvény az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről
 • 1660/2015. (IX. 15.) Korm. határozat a többségi állami tulajdonú gazdasági társaságok vezető állású munkavállalói javadalmazási rendszerének megújításáról
 • 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről
 • 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
 • 50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről
 • 76/2018. (IV.20.) Korm. rendelet a Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló
 • 39/2010. (II.26.) Korm. rendelet a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről
 • 8/2021. (VIII.11.) NVTNM Humán irányelv (kelt. 2020. november 03.)

 

V. Adatvédelem, közadatok közzététele

 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről
 • 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról
 • 301/2016. (IX.30.) Korm. rendelet a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről
 • 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról


A Társaság Szervezeti és Működési szabályzata
A Társaság Adatvédelmi és Adatbiztonsági szabályzata
A közérdekű adatok közzétételére, valamint azok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló szabályzat

 

A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Hatósági ügyek lefolytatása nem tartozik a Hungaroring Sport Zrt. tevékenységi körébe.

Közszolgáltatások

A Hungaroring Sport Zrt. nem nyújt közszolgáltatásokat, nem közfeladatot ellátó szerv.

A szerv nyilvántartásai

A Hungaroring Sport Zrt. nem gyűjt és dolgoz fel ilyen típusú adatokat, mindezekből adódóan a Társaság nem rendelkezik ilyen típusú nyilvántartási adatbázisokkal.

Nyilvános kiadványok

Kiadvány neve:    Nemzeti Sport Magazin Exkluzív: Hungaroring 2017
Kiadvány témája:  Évente megjelenő magazin, amely bemutatja a Hungaroringen megrendezésre kerülő rendezvényeket, kiemelve a Formula 1 Magyar Nagydíjat.
Hozzáférés módja: Árusításos úton terjeszti a Lapker Zrt. és a Magyar Posta Zrt., külföldön a Color Interpress Kft.
Kiadvány ára:   895 Ft

Döntéshozatal, ülések

A Hungaroring Sport Zrt. Igazgatóságának ügyrendje
A Hungaroring Sport Zrt. Felügyelőbizottságának ügyrendje

A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

A Hungaroring Sport Zrt. nem nyújtott be koncepciójavaslatokat az érintett közigazgatási szerveknek.

Pályázatok

A Hungaroring Sport Zrt. nem írt ki pályázatot az elmúlt 1 év során.

Hirdetmények

A Hungaroring Sport Zrt. nem tett közzé hirdetményt az elmúlt 1 év során.

Közérdekű adatok igénylése

A Hungaroring Sport Zrt. a hozzá érkező, közérdekű adat megismerésére irányuló igényeknek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló, 2011. évi CXII. törvény rendelkezési szerint  tesz eleget.

Az adatigénylés az alábbi elérhetőségeken nyújtható be:

Székhely:  2146 Mogyoród, Hungaroring út 10.
Postacím: H-2146 Mogyoród, Pf. 10.
Központi telefonszám:   +36 28 444 444
Faxszám:   +36 28 441 860
Központi elektronikus levélcím:  office@hungaroring.hu

Közzétételi listák

A Hungaroring Sport Zrt. Közzétételi listája
NAIH 2023. évi jelentés

3. Gazdálkodási adatok

3.1 A működés törvényessége, ellenőrzések

Vizsgálatok, ellenőrzések listája

Állami számvevőszék: Az állami tulajdonban (résztulajdonban) lévő gazdálkodó szervezetek vagyonmegőrzési és gazdálkodási tevékenységének ellenőrzése.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal: A 2015-2016. évet érintő bevallások utólagos vizsgálatára irányuló ellenőrzés valamennyi adónemre kiterjedően

Nemzeti Adó- és Vámhivatal: A 2018-2019. évet érintő bevallások utólagos vizsgálatára irányuló ellenőrzés valamennyi adónemre kiterjedően

Közbeszerzési hatóság: Hungaroring nézőtér fejlesztése

Állami Számvevőszék vizsgálat 2020 - Belső kontrol rendszer kiépítése a 339/2019 (XII.23.) kormányrendelet szerit.

Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

Az ÁSZ jelentésében nem fogalmazott meg javaslatot a Hungaroring Sport Zrt. számára.
Állami Számvevőszék - Jelentés - Az állami tulajdonban lévő gazdálkodó szervezetek vagyonmegőrzési és gazdálkodási tevékenységének ellenőrzése - Hungaroring Sport Zrt.
Állami Számvevőszék - Összefoglaló - Az állami tulajdonban lévő gazdálkodó szervezetek vagyonmegőrzési és gazdálkodási tevékenységének ellenőrzése - Hungaroring Sport Zrt.
Állami Számvevőszék: a köztulajdonban álló gazdasági szervezetek belső kontrolrendszerének kialakítása a 339/2019 (XII.23.) kormányrendelet alapján - Jelentés még nem került kiküldésre.

 

Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

NAV jegyzőkönyv 2018-2019 bevallások utólagos ellenőrzéséről

NAV jegyzőkönyv 2015-2016 bevallások utólagos ellenőrzéséről

Közbeszerzési hatóság: Hungaroring nézőtér fejlesztése végzés, határozat.

A működés eredményessége, teljesítmény

A Hungaroring Sport Zrt. működésének eredményessége megtekinthető a Társaság Éves Beszámolójában.

Működési statisztika

A Hungaroring Sport Zrt. jogszabályon alapuló statisztikai adatokat nem gyűjt.

 

3.2 Költségvetések, beszámolók

Éves költségvetések

1841-2016 (XII.23.) számú Kormányhatározat - 2018-2020 Red Bull Air Race
1865-2015 (XII.2.) számú Kormányhatározat - 2017-2026 Formula 1
1464-2014 (VIII.15.) számú Kormányhatározat - 2015-2017 Red Bull Air Race
1214-2014 (VI.26.) számú Kormányhatározat - 2012-2016 Formula 1
1093-2009 (VI.15.) számú Kormányhatározat - 2012-2016 Formula 1
1398_2020. (VII.15.) Korm. határozat - Formula-1 2021-2027 és Stratégiai Fejlesztési Program

Számviteli beszámolók, költségvetés végrehajtása

Éves Beszámoló 2023 - Hungaroring Sport. Zrt
Éves Beszámoló 2022 - Hungaroring Sport. Zrt
Éves Beszámoló 2021 - Hungaroring Sport. Zrt
Éves Beszámoló 2020 - Hungaroring Sport. Zrt
Éves Beszámoló 2019 - Hungaroring Sport. Zrt
Éves Beszámoló 2018 - Hungaroring Sport. Zrt
Éves Beszámoló 2017 - Hungaroring Sport. Zrt
Éves Beszámoló 2016 - Hungaroring Sport. Zrt
Éves Beszámoló 2015 - Hungaroring Sport. Zrt
Éves Beszámoló 2014 - Hungaroring Sport. Zrt
Éves Beszámoló 2013 - Hungaroring Sport. Zrt
Éves Beszámoló 2012 - Hungaroring Sport. Zrt
Éves Beszámoló 2011 - Hungaroring Sport. Zrt
Éves Beszámoló 2010 - Hungaroring Sport. Zrt
Éves Beszámoló 2009 - Hungaroring Sport. Zrt
Éves Beszámoló 2008 - Hungaroring Sport. Zrt

 

3.3 Működés

A foglalkoztatottak

A Hungaroring Sport Zrt. foglalkoztatottjainak létszáma és személyi juttatásaikra vonatkozó összesített adatok megtalálhatóak a Társaság aktuális éves beszámolójában.

Nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások

A Hungaroring Sport Zrt. ilyen jellegű támogatásokat nem nyújtott.

Koncessziók

A Hungaroring Sport Zrt. koncessziós szerződéseket nem kötött.

Egyéb kifizetések

A Hungaroring Sport Zrt-nél nem alapfeladatai ellátására fordított, 5 millió forintot meghaladó kifizetés nem történt.

Európai Unió által támogatott fejlesztések

A Hungaroring Sport Zrt. nem valósított meg Európai Unió által támogatott fejlesztést.

Közbeszerzés

A Hungaroring Sport Zrt. közbeszerzési adatai.

Egységes közadatkereső rendszer, központi elektronikus jegyzék

A HUNGARORING Sport Zártkörűen Működő Részvénytársaság közzétételi kötelezettségeiről többet megtudhat a Közadattár weboldalon. 

https://www.kozadat.hu/kereso/