Közérdekű adatok

A részvénytársaság adatai

1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1 Kapcsolat, szervezet, vezetők

Elérhetőségi adatok

Hivatalos név:    Hungaroring Sport Zrt.
Székhely: 2146 Mogyoród, Hungaroring út 10.
Postacím:    H-2146 Mogyoród, Pf. 10.
Központi telefonszám: +36 28 444 444
Faxszám:  +36 28 441 860
Központi elektronikus levélcím: office@hungaroring.hu
A honlap URL-je:  www.hungaroring.hu
Ügyfélkapcsolati elérhetőség: office@hungaroring.hu
+36 28 444 444
Adatvédelmi felelős neve és elérhetősége: dr. Fekete István
gdpr@hungaroring.hu

A Társaság tevékenységéből és méretéből adódóan a Hungaroring Sport Zrt. ügyfélszolgálatot nem üzemeltet, ilyen jellegű megkeresés esetén az ügyfelek a központi elérhetőségeken keresztül kérhetnek tájékoztatást.

Szervezeti struktúra

Megjegyzés: Lila színnel a működésbe bevont külső szakértőket jelöli az ábra.

 

A Társaság Igazgatóságának tagjai:

Gyulay Zsolt  Igazgatósági tag, elnök
Ariane Vivien Frank-Meulenbelt Igazgatósági tag
Tóth Alexandra Igazgatósági tag
dr. Barabás Orsolya Igazgatósági tag
Búsi Lajos Igazgatósági tag

A Hungaroring Sport Zrt. Igazgatóságának tagjai központi dokumentumkezelés miatt az 1.1 pontban megjelölt központi elektronikus levélcímen és telefonszámon érhetőek el.

 

A Társaság Felügyelőbizottságának tagjai:

dr. Pócsföldi Tamás  Felügyelőbizottsági tag, elnök
Telekné Mátyus Elma Margit Felügyelőbizottsági tag
Dr. Szinay Attila Felügyelőbizottsági tag
Loppert Dániel Frigyes Felügyelőbizottsági tag
dr. Kuczora Gergely Ákos Felügyelőbizottsági tag

A Hungaroring Sport Zrt. Felügyelőbizottságának tagjai központi dokumentumkezelés miatt az 1.1 pontban megjelölt központi elektronikus levélcímen és telefonszámon érhetőek el.

 

1.2 A felügyelt költségvetési szervek

A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

A Hungaroring Sport Zrt. irányítása alá nem tartozik egyéb közfeladatot ellátó költségvetési szerv.

 

1.3 Gazdálkodó szervezetek

A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

Hivatalos név: "Tanpálya" Vezetéstechnikai Centrum Kft.
Székhely:  2146 Mogyoród, Hungaroring út 10.
Postacím:  2146 Mogyoród, Pf. 49.
Központi telefonszám: +36 (28) 441 951
Faxszám:   +36 (28) 441 961
Központi elektronikus levélcím: ertekesites@tanpalya.hu
A honlap URL-je:  www.tanpalya.hu
Ügyfélkapcsolati elérhetőség ertekesites@tanpalya.hu
+36 (28) 441 951
Ügyfélfogadási rend:  Hétfő - Péntek: 9:00 - 16:00
Tevékenységi kör:   8299 '08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
A Társaság vezetője: Gazsi Júlia, ügyvezető
Részesedés mértéke:  100%

 

1.4 Közalapítványok

A szerv által alapított közalapítványok

A Hungaroring Sport Zrt. közalapítványt nem hozott létre.

 

1.5 Lapok

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok

A Hungaroring Sport Zrt. saját alapítású lappal nem rendelkezik.

 

1.6 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szervek

Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

Hivatalos név: Technológiai és Ipari Minisztérium (TIM)
Székhely:  1011 Budapest, Fő utca 44-50.
Központi elektronikus levélcím:  ugyfelszolgalat@tim.gov.hu
A honlap URL-je:  https://kormany.hu/tim
Ügyfélkapcsolati elérhetőség:  sajto@tim.gov.hu


1.7 Költségvetési szervek

A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szervek

A Hungaroring Sport Zrt. saját alapítású költségvetési szervvel nem rendelkezik.

 

 2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok, jogszabályok

2009. évi CXXII. törvény
a köztulajdonban álló gazdasági társaságok hatékonyabb működéséről
2011. évi CXII. törvény
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
2011. évi CXCVI. törvény
a nemzeti vagyonról  
1214/2012. (VI. 26.) Korm. határozat
a Formula-1 Világbajnokság Magyar Nagydíj 2012-2016 között történő megrendezésével kapcsolatos kormányzati szerepvállalásról
2013. évi V. törvény
a Polgári Törvénykönyvről
1464/2014. (VIII. 15.) Korm. határozat
a Red Bull Air Race Világkupa budapesti futamának 2015-2017 között történő megrendezésével kapcsolatos kormányzati szerepvállalásról
1865/2015. (XII. 2.) Korm. határozat
a Formula-1 Világbajnokság Magyar Nagydíj 2017-2026 között történő megrendezésével kapcsolatos kormányzati szerepvállalásról
1841/2016. (XII. 23.) Korm. határozat
a Red Bull Air Race Világkupa budapesti futamának 2018 és 2020 között történő megrendezésével kapcsolatos kormányzati szerepvállalásról
1575/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat
a HUNGARORING Sport Zártkörűen Működő Részvénytársaság Stratégiai Fejlesztési Programjának megvalósításhoz szükséges forrásjuttatásról
339/2019. (XII. 23.) Kormányrendelet
a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről
348/2020. (VII. 15. ) Kormányrendelet
a Hungaroring Sport Zrt. Stratégiai Fejlesztési Programjának keretében megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 255/2017. (IX.5.) Korm.rendelet módosításáról
1398/2020. (VII.15.) Kormányhatározat
a Hungaroring Sport Zrt. Stratégiai Fejlesztési Programjának előkészítéséhez szükséges intézkedésekről és a Formula-1 Világbajnokság Magyar Nagydíj megrendezésének 2027-ig történő meghosszabbításával kapcsolatos kormányzati szerepvállalásról
1399/2020. (VII.15.) Kormányhatározat
a MotoGP kelet-magyarországi helyszínen történő megrendezésével, valamint egyes autó-motorsport stratégiai kérdésekkel kapcsolatos döntésekről
1400/2020. (VII.15.) Kormányhatározat
a HUMDA Magyar Autó-Motorsport Fejlesztési Ügynökség létrehozásáról

A Társaság Szervezeti és Működési szabályzata
A Társaság Adatvédelmi és Adatbiztonsági szabályzata
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéról szóló szabályzat

 

A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Hatósági ügyek lefolytatása nem tartozik a Hungaroring Sport Zrt. tevékenységi körébe.

Közszolgáltatások

A Hungaroring Sport Zrt. nem nyújt közszolgáltatásokat, nem közfeladatot ellátó szerv.

A szerv nyilvántartásai

A Hungaroring Sport Zrt. nem gyűjt és dolgoz fel ilyen típusú adatokat, mindezekből adódóan a Társaság nem rendelkezik ilyen típusú nyilvántartási adatbázisokkal.

Nyilvános kiadványok

Kiadvány neve:    Nemzeti Sport Magazin Exkluzív: Hungaroring 2017
Kiadvány témája:  Évente megjelenő magazin, amely bemutatja a Hungaroringen megrendezésre kerülő rendezvényeket, kiemelve a Formula 1 Magyar Nagydíjat.
Hozzáférés módja: Árusításos úton terjeszti a Lapker Zrt. és a Magyar Posta Zrt., külföldön a Color Interpress Kft.
Kiadvány ára:   895 Ft

Döntéshozatal, ülések

A Hungaroring Sport Zrt. Igazgatóságának ügyrendje
A Hungaroring Sport Zrt. Felügyelőbizottságának ügyrendje

A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

A Hungaroring Sport Zrt. nem nyújtott be koncepciójavaslatokat az érintett közigazgatási szerveknek.

Pályázatok

A Hungaroring Sport Zrt. nem írt ki pályázatot az elmúlt 1 év során.

Hirdetmények

A Hungaroring Sport Zrt. nem tett közzé hirdetményt az elmúlt 1 év során.

Közérdekű adatok igénylése

A Hungaroring Sport Zrt. a hozzá érkező, közérdekű adat megismerésére irányuló igényeknek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló, 2011. évi CXII. törvény rendelkezési szerint  tesz eleget.

Az adatigénylés az alábbi elérhetőségeken nyújtható be:

Székhely:  2146 Mogyoród, Hungaroring út 10.
Postacím: H-2146 Mogyoród, Pf. 10.
Központi telefonszám:   +36 28 444 444
Faxszám:   +36 28 441 860
Központi elektronikus levélcím:  office@hungaroring.hu

Közzétételi listák

A Hungaroring Sport Zrt. Közzétételi listája

3. Gazdálkodási adatok

3.1 A működés törvényessége, ellenőrzések

Vizsgálatok, ellenőrzések listája

Állami számvevőszék: Az állami tulajdonban (résztulajdonban) lévő gazdálkodó szervezetek vagyonmegőrzési és gazdálkodási tevékenységének ellenőrzése.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal: A 2015-2016. évet érintő bevallások utólagos vizsgálatára irányuló ellenőrzés valamennyi adónemre kiterjedően

Nemzeti Adó- és Vámhivatal: A 2018-2019. évet érintő bevallások utólagos vizsgálatára irányuló ellenőrzés valamennyi adónemre kiterjedően

Közbeszerzési hatóság: Hungaroring nézőtér fejlesztése

Állami Számvevőszék vizsgálat 2020 - Belső kontrol rendszer kiépítése a 339/2019 (XII.23.) kormányrendelet szerit.

Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

Az ÁSZ jelentésében nem fogalmazott meg javaslatot a Hungaroring Sport Zrt. számára.
Állami Számvevőszék - Jelentés - Az állami tulajdonban lévő gazdálkodó szervezetek vagyonmegőrzési és gazdálkodási tevékenységének ellenőrzése - Hungaroring Sport Zrt.
Állami Számvevőszék - Összefoglaló - Az állami tulajdonban lévő gazdálkodó szervezetek vagyonmegőrzési és gazdálkodási tevékenységének ellenőrzése - Hungaroring Sport Zrt.
Állami Számvevőszék: a köztulajdonban álló gazdasági szervezetek belső kontrolrendszerének kialakítása a 339/2019 (XII.23.) kormányrendelet alapján - Jelentés még nem került kiküldésre.

 

Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

NAV jegyzőkönyv 2018-2019 bevallások utólagos ellenőrzéséről

NAV jegyzőkönyv 2015-2016 bevallások utólagos ellenőrzéséről

Közbeszerzési hatóság: Hungaroring nézőtér fejlesztése végzés, határozat.

A működés eredményessége, teljesítmény

A Hungaroring Sport Zrt. működésének eredményessége megtekinthető a Társaság Éves Beszámolójában.

Működési statisztika

A Hungaroring Sport Zrt. jogszabályon alapuló statisztikai adatokat nem gyűjt.

 

3.2 Költségvetések, beszámolók

Éves költségvetések

1841-2016 (XII.23.) számú Kormányhatározat - 2018-2020 Red Bull Air Race
1865-2015 (XII.2.) számú Kormányhatározat - 2017-2026 Formula 1
1464-2014 (VIII.15.) számú Kormányhatározat - 2015-2017 Red Bull Air Race
1214-2014 (VI.26.) számú Kormányhatározat - 2012-2016 Formula 1
1093-2009 (VI.15.) számú Kormányhatározat - 2012-2016 Formula 1
1398_2020. (VII.15.) Korm. határozat - Formula-1 2021-2027 és Stratégiai Fejlesztési Program

Számviteli beszámolók, költségvetés végrehajtása

Éves Beszámoló 2021 - Hungaroring Sport. Zrt

Éves Beszámoló 2020 - Hungaroring Sport. Zrt
Éves Beszámoló 2019 - Hungaroring Sport. Zrt
Éves Beszámoló 2018 - Hungaroring Sport. Zrt
Éves Beszámoló 2017 - Hungaroring Sport. Zrt
Éves Beszámoló 2016 - Hungaroring Sport. Zrt
Éves Beszámoló 2015 - Hungaroring Sport. Zrt
Éves Beszámoló 2014 - Hungaroring Sport. Zrt
Éves Beszámoló 2013 - Hungaroring Sport. Zrt
Éves Beszámoló 2012 - Hungaroring Sport. Zrt
Éves Beszámoló 2011 - Hungaroring Sport. Zrt
Éves Beszámoló 2010 - Hungaroring Sport. Zrt
Éves Beszámoló 2009 - Hungaroring Sport. Zrt
Éves Beszámoló 2008 - Hungaroring Sport. Zrt

 

3.3 Működés

A foglalkoztatottak

A Hungaroring Sport Zrt. foglalkoztatottjainak létszáma és személyi juttatásaikra vonatkozó összesített adatok megtalálhatóak a Társaság aktuális éves beszámolójában.

Nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások

A Hungaroring Sport Zrt. ilyen jellegű támogatásokat nem nyújtott.

Koncessziók

A Hungaroring Sport Zrt. koncessziós szerződéseket nem kötött.

Egyéb kifizetések

A Hungaroring Sport Zrt-nél nem alapfeladatai ellátására fordított, 5 millió forintot meghaladó kifizetés nem történt.

Európai Unió által támogatott fejlesztések

A Hungaroring Sport Zrt. nem valósított meg Európai Unió által támogatott fejlesztést.

Közbeszerzés

A Hungaroring Sport Zrt. közbeszerzési adatai.